Добре дошли на Инструмент за съвпадение на уменията - EAPPREN

Инструментът за съвпадение на уменията цели да помогне на учениците да намерят програма за чиракуване и на предприятията да намерят подходящи кандидати за техните позиции за чиракуване

Ако сте ученик, кликнете върху частта от платформата "Кандидат" и въведете своите умения и компетентности. Ако сте представител на фирма "кликнете" върху съответната част и опишете всяка една от позициите за чиракуване, които предлагате. Ще бъдете информирани автоматично винаги, когато възникне съвпадение.

Този проект е ко-финансиран от Европейската Комисия.
Тази публикация изразява позицията на своя автор и Комисията
не е отговорна за информацията, съдържаща се в нея.