Καλωσορίσατε στο EAPPREN Matching Tool!

Το εργαλείο αντιστοίχισης δεξιοτήτων στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να βρουν πρόγραμμα μαθητείας σε επιχείρηση και επιχειρήσεις να βρουν κατάλληλους υποψηφίους για τις θέσεις μαθητείας τους.

Έτσι, εάν είστε μαθητής κάντε κλικ στο πεδίο υποψηφίου και εισαγάγετε τις δεξιότητες σας. Εάν εκπροσωπείτε επιχείρηση, κάντε "κλικ" στο αντίστοιχο τμήμα και δώστε περιγραφή καθεμιάς από τις θέσεις μαθητείας που προσφέρονται. Θα ενημερώνεστε αυτόματα κάθε φορά που εμφανίζεται μια "αντιστοίχιση".

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.